Як скоротити витрати на персонал не звільняючи працівників

08.07.2020

Скорочення витрат на персонал може залежити від кільох передумов – оптимізація бюджету, можливе банкротство компанії, зменшення офісних площ. Під скороченнями витрат, часто розуміється звільнення співробітників. Проте, існує безліч способів як заощадити кошти, зберігаючи робочі місця.

Неповний робочий день

У разі, якщо співробітник працює за неповним робочим графіком, оплата має бути пропорційна фактично відпрацьованим годинам, або від виробітку. Заробітна плата працівника має бути не нижче встановленого законодавством рівня мінімальної заробітної плати згідно ст. 95 Кодексу законів про працю в Україні.

Корегувати тривалість робочого дня можливо кількома способами:

  • Зменшення кількості днів роботи
  • Зменшення тривалості щоденної роботи
  • Зменшення кількості робочих днів та щоденних годин.

Зменшення розміру зарплатних виплат

Керівництво в односторонньому порядку не може приймати рішення про скорочення заробітних виплат, які погіршують умови, що встановлені законодавством, галузевими та територіальними угодами, колективним договором, згідно Закону оплати праці . Питання оплати праці повинне узгоджуватися між роботодавцем та профспілками.

Виплати, які не належать до основної зарплати, а виплачуються за наявності фінансових можливостей, що зазначено в колективному договорі або іншому документі роботодавця, який регулює оплату праці, скоротити можливо.

Відпустка за власний рахунок

Відпустка за власний рахунок може надаватися у двох випадках: в обов`язковому порядку та за домовленістю сторін. В обов`язковому порядку за власний рахунок у відпустку можуть піти працівники певної категорії при настанні обставин згідно ст.25 Закону оплати праці. За домовленістю сторін можлива відпустка без збереження виплати, у разі, якщо роботодавець та працівник згодні.

Важливо, що тривалість відпустки за власний рахунок може тривати не більше 15 календарних днів. Якщо відпустка перевищує вказаний термін, підприємство може отримати штраф розміром від 30 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Простій підприємства

У разі, якщо підприємство не може функціонувати з причин технічних, організаційних, воно може оформити простій. Чітке визначення простою обумовлене в ст. 34 Кодексу законів про працю в Україні. Під час простою компанія змушена робити виплати працівникам обсягом меншим на третину від усієї суми.

При простої можливе переведення працівників на інші посади в тому ж підприємстві чи іншому, проте в тій же місцевості. Важливо враховувати погодження працівника на переведення, строк не має перевищувати одного місяця, враховується спеціальність та кваліфікація робітника.

У разі, якщо скорочення не уникнути

Роботодавець зі своєї ініціативи може розірвати трудовий договір за змін в організації виробництва та праці, в тому числі скорочення штату працівників відповідно до ст.40 Кодексі законів про працю в Україні. Важливо враховувати, що скорочення чисельності та скорочення штату відрізняється: чисельне скорочення – звільнення з різних відділів, скорочення штату – скорочення цілого відділу.

Не допускається звільнення працівників, у разі, якщо на цей період вони є недієздатними, або знаходяться у відпустках. Якщо працівник відмовляється підписувати наказ про звільнення, необхідно скласти відповідний акт. В останній робочий день співробітнику необхідно виплатити всі кошти, які підлягають сплатам підприємства, трудову книжку та копію наказу про припинення трудового договору.

Додаткові способи скорочення витрат на персонал

Окрім звичних способів скорочення витрат на персонал, існують більш сучасні, які користуються популярністю у закордонних компаній та стають актуальними й в Україні.

  1. Аутсорсинг

Компанія може найняти виконавця, заключивши з ним договір про ведення тих чи інших обов’язків на постійній основі. Не утримуючи працівників в офісному приміщенні, компанія має можливість скоротити орендні площі, не виплачувати бонусні частини та ін.

  1. Впровадження систем для оптимізації бізнес-процесів

Придбання додаткових інструментів для закриття щоденних завдань може суттєво вплинути на заощадження коштів. Встановлення програмного забезпечення, або підключення систем до 70% заощаджує робочого часу. Відповідно, співробітники мають можливість виконувати додаткову роботу. Електронні рішення допомагають уникнути помилок людського фактору, виправлення яких також є затратними.

На прикладі користувачів провайдера е-документообігу EDIN, у великих підприємствах вдалося скоротити час на опрацювання документів на 123 робочих дні за 5 місяців. Ресурси компаній були направлені на розвиток додаткових можливостей, що в подальшому принесло дохід.

  1. Віддалена робота

Зберегти заробітну плату, уникнути скорочення, залишити кваліфікованих працівників в штаті, можливо за переведення режиму роботи з офісного на віддалений. Для контролю співробітників існує безліч інструментів, що забезпечують віддалену роботу персоналу та надають можливість керівництву відстежувати обсяг виконаних робіт, перебування за робочим місцем та ін.

Інші новини